Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh để nhận nhiệm vụ mới
up

Tin liên quan