Thêm chín ca Covid-19 cộng đồng, trong đó có một ca tại Hà Nội

Sáng 29-1, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm chín ca Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân lên 1.651, trong đó có một ca tại Hải Phòng, một ca tại Bắc Ninh, hai ca tại Quảng Ninh, bốn ca tại Hải Dương và một ca tại Hà Nội. 

Thành phố Hải Phòng ghi nhận một ca bệnh (BN1561) và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một ca bệnh (BN1565), đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 10 ca bệnh ngày 28-1 (BN1562-1564 và BN1566-1572) và hai ca bệnh mới ngày 29-1 (BN1573-1574) có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân BN1553.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 72 trường hợp mắc ngày 28-1 (BN1575-1580 và BN1582-1647) và bốn trường hợp mắc mới ngày 29-1 (BN1648-1651), có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương (67) và tỉnh Quảng Ninh (chín). Các bệnh nhân này đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Thành phố Hà Nội ghi nhận một ca bệnh (BN1581) có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân BN1553.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 21.345 người, trong đó có 134 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện và 20.014 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác.

Theo báo Thiên Lam báo Nhân dân.com.vn

Tin liên quan