Kinh doanh

Một khảo sát đối với 200 nhà đầu tư cho thấy, 58,5% các nhà đầu tư nhận định rằng tài trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ qua các nền tảng fintech là một kênh đầu tư hấp dẫn trong môi trường kinh tế đầy thách thức hiện nay đại dịch Covid-19.